020 358 55 68
Reservation

Huisregels

 • Toegangscontrole met legitimatie mogelijk
 • Geen wapens of drugs
 • Geen ongewenste intimiteiten
 • Geen agressie of racisme
 • Geen hinderlijk gedrag
 • Het dragen van sportkleding, badslippers, hoodies en hoofddeksels is niet toegestaan.
 • Geen eigen consumpties
 • Op diverse plaatsen in het bedrijf hangen camera’s. Eenieder die ons bedrijf bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Glaswerk moet binnen of op het terras blijven
 • Geen overlast voor de buren
 • Geen alcohol en/of tabak onder de 18